• Życzenia

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Drodzy Czytelnicy!

   Od dnia otwarcia biblioteki, cieszy nas fakt, że tęskniliście za nami.  Miło mi poinformować o nowościach w bibliotece. Obecny czas pokazuje, że książka  jest najlepszą formą spędzania wolnego czasu. Dzięki niej, przenosimy się do innego świata. Możemy podróżować nie wychodząc z domu. Zapraszam do biblioteki codziennie w godz. od 9.00 do 13.00

   Ewa Smoderek

  • Festiwal Talentów

   Talent określa co człowiek robi, nie określa, kim człowiek jest.(...) Kiedy wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego.

   TerryPratchett, Czarodzicielstwo

   W maju, w naszej został ogłoszony Festiwal Talentów- oto te, które zostały wyróżnioneJ

    

   Malowanie/rysowanie

   Lubię bardzo malować. Dzięki temu, można się rozwijać i kształtować swój talent artystyczny. A czemu ja lubię rysować? Nie lubię, ja kocham! Rysowanie daje mi niewiarygodną radość i szczęście. Jak byłam mała to lubiłam malować. 

   Amelka Jagieło , kl.4

    

   Fotografia


        Interesuję się fotografią ponad rok. Może dla niektórych fotografowanie, jest rzeczą łatwą, ale tak nie jest- początki są trudne. Jeśli któregoś dnia nie poświęcę choć chwili na fotografowanie, czuję że zapomniałam o czymś ważnym. Fotografia pozwala mi zapomnieć o różnych rzeczach i poprawia mi humor.

   Oliwia Giersz, kl.5


   Śpiew

    

   Mam dużo talentów. Jednym z szczególnych to śpiewanie. Zaczęło się od tego w klubie kultury zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu- dwa lata, dużo mnie to nauczyło. Co roku występowałam na  konkursach wokalnych i gdzie tylko się dał.  Pomagały mi też Panie instruktorki z Gminnego Centrum Kultury, które bardzo mi kibicowały. Wcześniej zdobyłam nagrodę laureata na szczeblu gminnym i dostałam się na szczebel powiatowy. Było to to przed udziałem w zajęciach śpiewu. Dopingowali mi także rodzice, którzy zawsze, ale to zawsze we mnie wierzyli. Swoją pasją„zaraziłam” mojego brata, teraz razem występujemy w konkursach. Nie wyobrażam sobie życia bez śpiewania!

   Patrycja Przepiórska , kl.6 b

    

    

    

    

    

    

    

   Rysowanie

   Bardzo lubię rysować różne postacie z bajek, m.in. animacje .Poświęcam na do każdą

    chwilę wolną od nauki .

   Natalia Matusiak, kl. 5

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Nagrody –upominki zostaną wręczone po powrocie do szkoły- organizatorzy: A.Apanasowicz, B.Tuka

    

  • SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE

   Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie naszych Uczniów, Rodziców i Pracowników szkoły, w porozumieniu z Panem Wójtem jako przedstawicielem Organu Prowadzącego Szkołę Podstawową w Krzęcinie, po konsultacjach telefonicznych z Rodzicami informuję, że wszystkie zajęcia będą realizowane w formie nauczania zdalnego do odwołania.

   Honorata Kłosek

   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

    

    

   KOMUNIKAT I

   W sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

               Niniejszym informuję, że przeprowadzono konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Po zapoznaniu się z wynikami konsultacji w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę postanowiono, że zajęcia klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzęcinie od dnia 25 maja 2020 w trybie stacjonarnym nie będą realizowane.

   Od 25 maja 2020 r. nadal realizowane będą zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość (rodzice mają możliwość wypożyczenia laptopów dla uczniów). Metoda ta pozwoli na bezpieczną realizację podstawy programowej.

    

   KOMUNIKAT II

   Wsprawie przywróceniem od poniedziałku, 18 maja możliwości, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia:

   informuję, że od dnia 25 maja 2020r. w szkole nadal będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne w formie takiej jak dotychczas.

    

   KOMUNIKAT III

   W sprawie możliwości korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów.

   Od 25 maja 2020r.  organizowane będą w szkole konsultacje  dla uczniów klasy VIII

   Proponujemy, aby zajęcia  w naszej placówce odbywały się od godz. 11.00 do 13.25  (wg planu podanego wcześniej  uczniom klasy VIII w dzienniku „Librus”) z przedmiotów, które są na egzaminach - 2 x w tygodniu, a z pozostałych przedmiotów - 1 raz w tygodniu.  Konsultacje maja charakter zdalnego nauczania i będą odbywały się on-line za pomocą dziennika elektronicznego „Librus”.

   Od 01 czerwca 2020r.  organizowane będą w szkole konsultacje  dla uczniów klasy pozostałych.

   Harmonogram konsultacji i szczegóły zostaną Państwu przekazane w najbliższym czasie poprzez dziennik elektroniczny.

    

   Jednocześnie informuję, że osoby zainteresowane użyczeniem laptopa proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły. Posiadamy jeszcze kilkanaście laptopów, które mogą ułatwić pracę w zdalnym nauczaniu.

  • Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku

   Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

   W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z materiałami.

   Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniamy wszystkie najważniejsze informacje.

    

   Z poważaniem

   Dariusz Piontkowski

   Minister Edukacji Narodowej

    

   Załączniki:

   1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

   2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c – Egzaminy

   3.      Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne – komunikat MEN

  • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

   Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Dokument uwzględnia niektóre z uwag, które napłynęły do MEN w trakcie konsultacji społecznych.

   Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

   W załączeniu przekazuję Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z tymi informacjami oraz przekazanie wszystkim zainteresowanym.

   Materiały są dostępne także na stronie

   https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

  • W oczekiwaniu na wakacje…

   Film utworzony z prezentacji PowerPoint wykonanych przez uczniów klasy 6 B na lekcje języka angielskiego w ramach nauki zdalnej.

   Autor: Anna Rejek

  • TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2020

   W Tygodniu Bibliotek Pani Ewa Smoderek zorganizowała akcję "Ależ ja czytam". Akcja ma na celu złamanie stereotypu  nieczytającej młodzieży. Pani bibliotekarka w prosty i radosny sposób promuje czytanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

  • LEKCJA ONLINE Z ALLISON Z USA

   Dzisiaj doszła do skutku lekcja online z 15-letnią AllisonSoe ze Stanów Zjednoczonych. Inicjatorem lekcji była nauczycielka języka angielskiego w naszej szkole – pani Anna Rejek. Nawiązała ona współpracę z fundacją „Girls FutureReady”, której wolontariuszki, w czasie pandemii koronawirusa, pomagają nauczycielom i uczniom w Polsce. Służą one pomocą, co oczywiste, zwłaszcza w zakresie języka angielskiego.

   Allison okazała się bardzo miłą nastolatką ze stanu Waszyngton. Odpowiedziała na nasze pytania dotyczące jej szkoły, stanu oraz zainteresowań. Krótko też wyjaśniła nam różnicę w stosowaniu czasowników „make” i „do”. Obydwa one znaczą w języku polskim to samo – „robić’, a ich zastosowanie jest często mylone. Dużo pytań, jak przystało na dziennikarkę naszej szkolnej gazety „Pogodna”,  miała Amelka Michta, uczennica klasy ósmej. Wykazała się ona prawdziwie reporterską dociekliwością. Czynny udział w spotkaniu wzięła też Maja Tuńska, uczennica klasy szóstej B. Byli też obecni inni uczniowie, ale trochę zabrakło im śmiałości aby się aktywnie włączyć w to spotkanie. Były też osoby, które miały problemy z dołączeniem do spotkania. Mam nadzieję, że następnym razem (a następny raz będzie na pewno!) więcej osób będzie uczestniczyć w  spotkaniu z Allison i innymi wolontariuszami, a także, że uda nam się pokonać zarówno nieśmiałość, jak i problemy techniczne. Radzę już dziś zacząć przygotowania do tych spotkań. Przemyśleć pytania, tematy do rozmowy, itp.

   A zatem – do zobaczenia!

   Anna Rejek

  • Niezapominajki

   Niezapominajki

   to są kwiatki z bajki!

   Rosną nad potoczkiem,

   patrzą rybim oczkiem.

   Gdy się płynie łódką,

   Śmieją się cichutko

   I szepcą mi skromnie:

   „Nie zapomnij o mnie”.

   M. Konopnicka

    

           W dniu 15 maja obchodzimy nietypowe święto - Dzień Niezapominajki. Aby pokazać  te skromne, zapomniane kwiaty, ogłosiłam wśród klas 4-6 zadanie do wykonania.. Oto nagrodzone uczennice, które jako pierwsze podjęły moje wyzwanie: Zuzanna Lubińska - klasa IV, Alicja Wysocka - kl. V, Julia Józefiak – klasa VIb, Natalka Zakrzewska, klasa V, Zosia Maciejewska – klasa V.

   Zapraszam do odbioru nagród po powrocie do szkoły- Alina Apanasowicz

  • Finał konkursu zorganizowanego w ramach obchodów Świąt Majowych -"Najpiękniejszy Kotylion Majowy"

   Konkurs na najpiękniejszy kotylion majowy został zorganizowany przez Panie - Justynę Staszczyk i Ewę Smoderek - nauczycielki Szkoły  Podstawowej w Krzęcinie. Jury oceniło 47 prac w 3 kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-IV, uczniowie klas V-VIII.

   Komisja konkursowa przyznała nagrody:

    KATEGORIA - DZIECI PRZEDSZKOLNE

   Biała Maja

   Groblica Hania

   Kusz Borys

   Łukiewicz Oliwier

        

    KATEGORIA – uczniowie klas I-IV

   Borkowski Sebastian

   Wiśniewska Michalina

   Biały Ksawery

   Groblica Antoni

   KATEGORIA – klasy V-VIII

   Zakrzewska Agata

   Staszczyk Igor

   Lubiński Sebastian

   Zakrzewska Natalia

    

   Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz za przepiękne prace nadesłane w ramach konkursu. Prace prezentujemy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej oraz na stronie gazety szkolnej Pogodna w Krzęcinie. Dziękujemy Pani Barbarze Biesiadzie i Pani Annie Idziak za udział w obradach komisji.

   Dziękujemy również sponsorom, którzy chcą pozostać anonimowi oraz Paniom Kindze Staszczyk i Katarzynie Chęcińskiej za ufundowanie nagród.

   Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano nagrody.

   Odbiór nagród po powrocie do szkoły / lub we wtorek 19 maja 2020r. w godz 10.00-12.00  odbiór osobisty w bibliotece.

   Organizatorzy

   Ewa Smoderek, Justyna Staszczyk

  • KOTYLION MAJOWY

   Drodzy Uczniowie, w związku ze świętami majowymi, Szkoła Podstawowa w Krzęcinie ogłosiła konkurs na najpiękniejszy KOTYLION MAJOWY . Poniżej przesłane prace

   Ogłoszenie wyników wkrótce.

  • Uwaga Rodzice!!!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZĘCINIE ROK SZKOLNY 2020/2021

   Do 30.04.2020 r. rodzice kandydatów zakwalifikowanych już klasy I proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia kandydata na e-maila szkoły (oświadczenie dostępne na stronie szkoły). Termin w postępowaniu uzupełniającym do kl. I od 18.05.2020 r. do 22.05.2020 r.

   KANDYDACI_KL._I_SP_W_KRZECINIE_-_LISTA.docx

    

  • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

   Zgodnie z wypowiedzią Dariusza Piontkowskiego ministra edukacji narodowej do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty (https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/videos/2614098912251247/UzpfSTEyNDY0NjA5NzYzNjIzMToyNDcxNTY3OTU5NjEwNjg4/)

    

   Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

   https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020Tabela z terminami egzaminów 2020.
16-18 czerwca – egzamin ósmoklasisty,
8-29 czerwca – egzamin maturalny bez egzaminu ustnego,
22 czerwca - 9 lipca – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017),
17-28 sierpnia – egzamin zawodowy (Formuła 2019). – Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

    

   https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

  • 30 kwietnia- Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

   Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Dorośli oraz nasi Uczniowie!

   W tym roku nie będzie „ niebieskiego” przemarszu po głównej ulicy Krzęcina, kiedy to wspólnie wyrażaliśmy swój sprzeciw wobec przemocy. W tym roku nasz głos oddamy w inny sposób : wszystkich chętnych zapraszam do zrobienia zdjęcia z niebieskim serduszkiem- jako przesłanie, że nadal walczymy z przemocą wobec dzieci.

   Zdjęcia zostaną umieszczone w szkolnej gazetce POGODNA na Facebooku. Zdjęcia proszę przesyłać na adres barbara.biesiada@gmail.com do 26 kwietnia.

   Dla przypomnienia:
   Po raz pierwszy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci zorganizowała w USA w 1998 r. amerykańska organizacja EPOCH (End PhysicalPunishment of Children), a jej celem było przekonanie rodziców i opiekunów, żeby zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych wobec swoich podopiecznych. W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci jest obchodzony od 2003 r.
   Jak powiedział Marek Michalak- były Rzecznik Praw Dziecka:” (…) kampania ma na celu stworzenie koalicji przeciwko przemocy wobec dzieci - do tej kolacji powinien przyłączyć się każdy z nas, każdy przyzwoity człowiek. Musimy przyjąć raz na zawsze prawdę, że dziecko nie jest niczyją własnością, należy zawsze traktować je podmiotowo".

   Alina Apanasowicz

  • Konkursy organizowane w ramach „Światowego Dnia Sprzeciwu wobec bicia dzieci”

   Regulamin konkursów organizowanych w ramach „Światowego Dnia Sprzeciwu wobec bicia dzieci” - 2020r. Szkoła Podstawowa w Krzęcinie

   Konkurs ma skłonić dzieci i młodzież do analizy, empatii oraz zwrócenia uwagi na problem przemocy w szerokim zakresie ( nie tylko przemoc, która kojarzy nam się z biciem, ale także tzw. hejt, wyśmiewanie, znęcanie psychiczne, etc.)Organizatorzy konkursu: pedagog szkolny, Barbara Biesiada i GKRPACele konkursu- uwrażliwienie na problematykę, rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, zachęcenie dzieci, młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej i plastycznej, rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.

   Uczestnicy:

   I grupa wiekowa: klasy 1-3 ( konkurs plastyczny)

   II grupa wiekowa: klasy 4-5 ( praca literacka)

   III grupa wiekowa : klasy 6-8 ( praca literacka)

    

   Tematyka pracy:

   I grupa: „ Przemoc boli” lub „ Mój świat bez przemocy”.

   Prace plastyczne należy wykonać samodzielnie.

   Uczestnik konkursu może przygotować tylko jedną pracę.

   Zdjęcie pracy należy przesłać na adres alina-apanasowicz@wp.pl.

   Oryginał pracy proszę zachować ( po powrocie do szkoły zostanie umieszczony na wystawie).

   Wysłanie pracy jest równoznaczna ze zgodą na umieszczenie jej w gazecie szkolnej POGODNA i na stronie internetowej szkoły wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

   Nagrody zostaną przydzielone w każdej grupie wiekowej :

   1 miejsce, 2 miejsce i 3 miejsce.

   Oceny prac dokona jury.

   Laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursów najpóźniej do dnia 8 maja br.

   Wręczenie nagród odbędzie się po powrocie do szkoły.

   Format prac A4, technika dowolna.

    

   II grupa: Praca literacka - „Nie dla wszystkich dom rodzinny jest miejscem pełnym ciepła, miłości i bezpieczeństwa”.

   III grupa: Praca literacka - „Surfuję nie hejtuję”.

   1) Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie pracy literackiej wyłącznie za pośrednictwem emaila na adres barbara.biesiada@gmail.com

   2) W treści maila prosimy podać następujące informacje:-Imię i nazwisko ucznia-Klasa-Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia

   3) Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego.

   4) Tekst powinien liczyć maksymalnie do 250 znaków

   5) Wielkość czcionki – 126) Krój czcionki: Times New Roman

   KRYTERIA OCENIANIA:

   1) Będą brane pod uwagę wyłącznie własne teksty uczestników konkursu

   2) Jeden autor może zamieścić tylko jedną pracę

   3) Jury będzie brało pod uwagę: oryginalność realizacji tematu, poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną, samodzielność.

   Nagrody zostaną przydzielone w każdej grupie wiekowej.

  • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.


   Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to zapis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

    

   Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, 20 marca br.zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określono również zasady prowadzenia nauczania na odległość i możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

    

    

   Harmonogram egzaminów i rekrutacji
   – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

    

   W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dnia 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.


   Harmonogram egzaminów

   W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanieogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego. 

    

    

   Podstawa prawna

   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Uwaga rodzice - oddziały przedszkolne

   Termin postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych obowiazuje  od 13.04.2020 r. do 20.04.2020 r.

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć