Galeria zdjęć

  • NARODOWE CZYTANIE 2021

   Piątkowy poranek, godzina 10.00 to czas na Narodowe Czytanie. W tym roku odbyła się już 10. edycja ogólnopolskiej akcji, podczas której Polacy czytali komedię Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Wydarzenie miało miejsce w GCK w Krzęcinie. Przybyłych gości, wśród których m.in. byli Pan dyr. Artur Szulc oraz Pani wicedyrektor Olga Taratajcio, powitała dyrektor GCK Pani Alicja Kamińska, a całość poprowadziła Pani Ewa Smoderek.

   Uczestnicy spotkania wysłuchali tekstu listu Prezydenta Andrzeja Dudy skierowanego do biorących udział w akcji oraz obejrzeli film nakręcony w roku 2009 w ramach koła teatralnego gimnazjum, przedstawiający kilka początkowych scen I aktu. W dalszej części spotkania tekst z podziałem na role czytali uczniowie SP w Krzęcinie czyli Oliwier Janecki, Zuzanna Kowalczyk, Zuzanna Kowalska, Anna Mielczarek, Maja Nowak i Natalia Zakrzewska. Uczniowie mieli zaszczyt przeżyć treść czytanych słów na tle przemyślanej i klimatycznej dekoracji, której sprawcą była Pani Anna Idziak.

   Słuchający bardzo żywo zareagowali na treść komedii, a uczniowie otrzymali za swój występ gromkie brawa.

   B. Biesiada

  • Aktualizacja danych

   Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
  • List ministra Czarnka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

  • 1 września rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

   Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

   z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 nie będzie miało charakteru oficjalnego tzn. nie odbędzie się uroczysty apel.

   W dniu 1 września 2021 r. o godzinie 900  zostaną zorganizowane spotkania z wychowawcami.

   Klasy 1-3 wchodzą do budynku od ul. Pogodnej, dezynfekują ręce (uczniowie dojeżdżający czekają w świetlicy).

   klasy 4-8 wchodzą do budynku dolnym wejściem, dezynfekują ręce (uczniowie dojeżdżający czekają w świetlicy).

   W godzinach 9 00 - 10 00 spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach.

   Rozkład pomieszczeń i sal dydaktycznych.

    Sale dydaktyczne zostają na stałe przypisane dla każdej klasy wg poniższego wykazu:

   ( klasy I-III budynek z oddziałami przedszkolnymi)

   Klasa I A sala nr 4

   Klasa I B sala nr 1

   Klasa II sala nr 3

   Klasa III sala nr 2

   Uczniowie klas pierwszych  wchodzą do sali o godzinie 9 00  z jednym rodzicem/opiekunem z zachowaniem bezpiecznego dystansu, obowiązkowo w maseczkach i po dezynfekcji rąk.

    

   (Klasy IV-VIII budynek, w którym znajduje się aula)

   Klasa IV sala nr 17

   Klasa V sala nr 14

   Klasa VI sala nr 6

   Klasa VII sala nr 5

   Klasa VIIIA sala nr 19

   Klasa VIIIB sala nr 12

    

   Przypominam, że w szkole obowiązują zasady bezpieczeństwa dotyczące organizacji pracy w zakresie warunków sanitarnych, w tym:

   – wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły muszą mieć zakryte usta i nos oraz obowiązkowo dezynfekują ręce;

   – bezwzględne stosowanie zasad higieny rąk (mycie i dezynfekcja), niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie twarzy podczas kichania czy kaszlu;

   – uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w miarę możliwości muszą zachowywać dystans społeczny;

    Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym obowiązkowo w maseczkach.

    

  • Podsumowanie realizacji projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”

    

          Dnia 22 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”. Projekt realizowany był ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Beneficjentem projektu jest Gmina Krzęcin, Realizatorem – Szkoła Podstawowa w Krzęcinie.

          Zrealizowany projekt miał charakter długoterminowy. Realizacja obejmowała okres: 01.11.2017 r. – 30.06.2021 r. Celem projektu było doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.  Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 966.677,50 zł.

   Podczas spotkania omówiono:

   1. Zadania realizowane w ramach projektu.
   2. Przebieg realizacji, w tym: dogodności, promocję, aktywne wspieranie działań na rzecz równości płci, rekrutację uczestników, kontakty z uczestnikami i rodzicami, prowadzenie administracyjne biura projektu, weryfikację postępu rzeczowego projektu, obiady, zakupy oraz rezultaty miękkie mierzone wśród uczestników.
   3. Wskaźniki produktu.
   4. Finansowanie.
   5. Podmioty gospodarcze.

    

           Spotkanie zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej w Krzęcinie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciel PUP w Choszcznie, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także pracownicy administracji.

            W końcowej części spotkania Wójt Gminy Krzęcin wręczył tablicę pamiątkową, która znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

             Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

    

    

   N.R.

  • Wyprawa do Wielkopolski

   22.06.2021 r. klasy V i VII b zwiedzały Poznań. Po wspólnej podróży do miasta wojewódzkiego, uczniowie poznali legendę tematyczną dotyczącą poznańskich koziołków oraz podziwiali architekturę Starego Rynku. W południe młodzież obejrzała  historyczne koziołki. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Archeologicznym, w którym młodzież wzięła udział w zajęciach z przewodnikiem.   Każdy z uczestników obejrzał wystawy: ,,Pradzieje      Wielkopolski" oraz  ,,Śmierć i życie w starożytnym Egipcie". Wizytę w muzeum przedłużyła niespodziewana ulewa i długotrwała burza. W związku z przedłużającymi sie trudnościami metorologicznymi wizytę w Palmiarni zastąpiono udziałem w ponadprogramowej  wystawie gobelinów. Po wspólnej lekcji sztuki i poprawie warunków pogodowych, wszyscy uczestnicy wycieczki udali się na wspólny posiłek do jednej z największych galerii w Wielkopolsce - Posnanii. W podróży powrotnej towarzyszyły nam wielkopolskie, pluszowe koziołki, zakupione przez uczestników od lokalnych przedsiębiorców.

   Uczniowie wyżej wymienionych klas otrzymali pamiątkowe magnesy z koziołkami. Upominki zostały zakupione z funduszu przekazanego przez przedstawiciela Rady Rodziców, za co serdecznie dziękujemy. 

   Bardzo dziękujemy firmie Prywatna Komunikacja Lokalna "Jacek" s.c. za  doskonałe warunki i wspaniałą atmosferę  podróży.

   Wychowawcy klas: Natalia Rynkiewicz, Barbara Tuka

  • Pogawędki o bezpieczeństwie

         W dniu 07.06.2021 klasy 1 i 2 odwiedzili policjanci z Posterunku Policji w Krzęcinie. Panowie przekazali dzieciom  wiedzę na temat zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, m.in. bezpieczeństwo na drodze, w domu, w czasie zabaw oraz przekazali nam istotne zmiany w ruchu drogowym. Ponadto rozmawialiśmy o zbliżających się wakacjach, podczas których możemy spotkać się z trudnymi sytuacjami- dzięki odwiedzinom wiemy jak zachować się wówczas zachować.  Wizyta  funkcjonariuszy była dla dzieci prawdziwym przeżyciem, tym bardziej, że otrzymaliśmy zaproszenie do odwiedzenia komisariatu.

   Dziękujemy –pedagog A.A.  • NAUCZANIE HYBRYDOWE DLA KLAS IV-VIII od 17 maja 2021 r.

    

    

    

    

    

    

    

  • ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

    

        30 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu wobec bicia Dzieci. W naszej gminie ten dzień promujemy po raz siódmy. W 2015 roku przewodnicząca GKRPA Pani Kazimiera Prokopiak wraz z przewodniczącą ZI oraz pedagogiem szkolnym zainicjowały wspólny przemarsz ulicami Krzęcina. Uczniowie, kadra pedagogiczna, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele różnych instytucji wspierali bardzo chętnie nasze działania. Uczniowie brali udział w konkursach, przygotowywali transparenty a niebieski kolor towarzyszy nam jako znak wsparcia kampanii.

      W ubiegłym roku, jak i obecnie- z powodu sytuacji pandemicznej  – ograniczyliśmy swoje działania do minimum. Od wtorku do czwartku pedagog przeprowadziła spotkania z uczniami klas I-III  oraz w grupach przedszkolnych, które dotyczyły  tematyki związanej z przemocą i Prawami Dziecka.  Jest to trudny czas dla nas wszystkich, ale mimo wszystko : ZROBILIŚMY TO!

   Lista osób wyróżnionych w konkursie plastycznym:

   1. Borowski Franciszek
   2. Cepak Antoni
   3. Paprota Maja
   4. Kusz Antek
   5. Pietras Franciszek
   6. Tułaza Hubert
   7. Apanasowicz Michał
   8. Chutkowska Marika
   9. Hawrylewicz Alicja
   10. Biały Ksawery
   11. Szymanowski Jan
   12. Dmitrzak Oskar
   13. Przepiórski Piotr
   14. Kowalski Wojciech

   Serdeczne podziękowania dla Pani Sandry Leszczyńskiej  i Pani Ani Idziak za pomoc J

   Alina Apanasowicz, pedagog

  • LITERACKI SUKCES JAKUBA SZYLAKA

        23 kwietnia 2021 r., dokładnie w święto Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie ogłoszono listę laureatów projektu „ProzaTory  Zachodniopomorskie. Antologia 2021”. Wśród czworga laureatów znalazł się Jakub Szylak, absolwent Gimnazjum w Krzęcinie. Nagrodzony tekst pt. „Cień pośród zamieci” zostanie wydany przez Wydawnictwo Książnicy Pomorskiej w antologii „ProzaTory Zachodniopomorskie. Antologia 2021”, której prezentacja odbędzie się podczas festiwalu „ProzaTory Zachodniopomorskie. Festiwal 2021”, zaplanowanego na połowę czerwca 2021 r.

       Projekt adresowany był do młodych autorów (limit wieku: 35 lat), miał wspierać młodych twórców tekstów prozatorskich, związanych regionem Pomorza Zachodniego i była to I edycja tegoż projektu.

        Fakt nagrodzenia Jakuba przyjmujemy z wielką przyjemnością, bo chłopak należy do pokolenia, urodzonego z Internetem, telefonami, e-mailami, a jednak mimo wszystko potrafi wyrazić nasz świat poprzez literaturę. Po ogłoszeniu wyników, Jakub był niezwykle dumny i naprawdę szczęśliwy, między innymi dlatego, ze tej nagrodzie patronowała Książnica Pomorska, jedna z największych bibliotek w Polsce o statusie naukowym.

        „Cień pośród zamieci” to opowiadanie z pogranicza horroru i fantasy. Autor stworzył mroczną atmosferę wyobcowania, podkreślając potęgę natury. Historia skupia się na tajemniczym starcu i jego dwunastoletnim wnuku. Wrażenie na czytelniku robi stopniowe budowanie napięcia, którego tło stanowi lodowata przestrzeń, w której pojawiać się mają tajemniczy ślepi wędrowcy o złej energii. Jakub zastosował narrację wieloosobową, która pozwala zaprezentować rozwój wydarzeń z różnej perspektywy. Podziwiam autora za przebogatą wyobraźnię i  inteligentny język Każdy, kto lubi horror, nie powinien czuć się zawiedzony, a opowiadanie w wersji cyfrowej będzie dostępne już w połowie czerwca 2021 r.

        Jakub Szylak osiągnął swój pierwszy, jak myślę nie ostatni, sukces w dziedzinie literatury, a pomogły mu w tym wsparcie i słowa zachęty ze strony najbliższych. Również wyobraźnia twórcza i pracowitość odegrały tu ważną rolę. To bardzo miłe, gdy pasja, idąca w parze z umiejętnościami, zostaje doceniona i nagrodzona. A my? No cóż. Jesteśmy dumni z faktu, że Jakub Szylak był uczniem naszej szkoły.

   Gratulujemy laureatowi sukcesu!

   Barbara Biesiada

  • Ogólnopolski konkurs matematyczny – TopMaths

   Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths" kierowany jest do wszystkich miłośników matematyki, którzy chcą zmierzyć się z zadaniami odnoszącymi się do wspomnianej dziedziny nauki. Adresowany jest on do uczniów z terenu całej Polski, którzy znajdują się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

   1. Konkurs „TopMaths" zostanie rozegrany online na portalu edukacyjnym labofii.net w dniu 29.04.2021 roku.

   2. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w portalu. Zostanie on rozegrany w niniejszych kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia/dorośli.

   3. Pytania, z jakimi mierzyć będą się uczestnicy zabawy są zgodne z najnowszą podstawą programową. Zostały one przygotowane przez nauczycieli matematyki, dlatego też ich rozwiązywanie stanie się między innymi doskonałym treningiem dla uczniów klas VIII i maturalnych (przykładowo, w konkursie dla szkół średnich znajdą się pytania nawiązujące do zakresu materiału występującego na maturze podstawowej, a także rozszerzonej).

   4. Szczegółowe informacje na temat konkursu „TopMaths" znajdują się pod adresem: https://www.labofii.net/topmaths

   „TopMaths" to wyjątkowa zabawa matematyczna, dająca możliwość rywalizacji z innymi. To również możliwość, sprawdzenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu związanego z „Królową Nauk". Niniejszym serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

  • ,,Muzyczna zerówka"

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

   23 kwietnia obchodzimy ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Tego dnia raczej nie spotkamy się z uczniami w bibliotece, nie znaczy to, że nie możemy obchodzić Światowego Dnia Książki online. Tegorocznemu Dniu Książki towarzyszył temat „ Z książką w ogrodzie”. Nasi Czytelnicy pokazali nam, że warto czytać, a my czytając, promujemy czytelnictwo.

   Proponujemy naszym  Uczniom pozytywne, kreatywne i ciekawe działania związane z książkami.

  • Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie

   UGK21041511310.pdf                         

  • 23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

   Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna dla literatury światowej. W ten dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz IncaGarcilaso de la Vega. Jest to święto wszystkich czytelników, bibliofilów, miłośników książek.

    

   Zgodnie z długą tradycją w Katalonii, kobiety obdarowywano w ten dzień czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich  został ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO.

   http://spmiejscep.szkolna.net/pliki/obraz/roza1-1587408358.jpg

   Książka od stuleci fascynowała ludzi nie tylko z powodu ich ciekawej treści. Wokół literatury istnieje świat autorów, wydawców, tłumaczy oraz ich ciekawe historiejak i anegdoty. Oto porcja interesujących faktów o książkach, o których nie miałeś pojęcia!

   • Najdroższą książką na świecie  jest Kodeks Leicester Leonarda da Vinci. Jej cena przekracza 30 mln dolarów.
   • Najdroższa polska książka to drugie wydanie O obrotach sfer niebieskich – kosztowało 103 tysiące złotych.
   • Najmniejsza książka świata powstała w Polsce, jest to Alfabet łaciński z 1976 roku o wymiarach 1 x 0,8 mm.
   • Książka sprzedana w największej liczbie egzemplarzy to Biblia. Ponad 2 miliardy i 500 milionów sztuk.
   • Najdłuższa książka świata to pewien chiński słownikwydany w 5020 tomach.
   • Statystyczny czytelnik najczęściej traci zainteresowanie książką na 18 stronie.
   • W Polsce najpopularniejszym źródłem pozyskania książki jest pożyczenie od znajomych (34%).
   • 57 % Polaków zakończyła przygodę z literaturą po ukończeniu swojej edukacji.
   • Najbardziej zagorzali czytelnicy mieszkają w Indiachi spędzają z książką ponad 10 godzin tygodniowo.
   • Najdłużej przetrzymana książka została oddana po 47 latachdo biblioteki w Michigan.

    Źródło: https://www.magazynvip.pl/ciekawe-fakty-o-ksiazkach/

   23 KWIETNIA  SPOTYKAMY SIĘ Z KSIĄŻKĄ W OGRODZIE

  • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

    Wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

   Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

   Udział w spisie jest obowiązkowy.

   Spisem objęci są:

   • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,

   • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisuza granicą.

   Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis.

   Nie możesz wykonać samospisu internetowego?Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

   Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazaniadanych. Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57ustawy o statystyce publicznej. Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

  • Krzęcińskie Dyktando dla Dorosłych pod honorowym patronatem Wójta gminy Krzęcin 2021 ONLINE

   27 marca 2021 r. Szkoła Podstawowa w Krzęcinie zorganizowała VII Dyktando dla Dorosłych tym razem w wersji online, a więc za pośrednictwem Internetu. Tekst dyktanda został przygotowany przez panie Barbarę Biesiadę i Natalię Rynkiewicz, a następnie, dzięki pomocy informatyka pani Elżbiety Szczepaniak – Szypuły,  zamieszczony na portalu Dyktanda.pl.

   W dniu dzisiejszym zwycięzcy konkursu spotkali się w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, aby odebrać zasłużone nagrody, dyplomy i puchary.

   Oto wyniki:

   Pani Martyna Żyta – Mistrz Ortografii Gminy Krzęcin

   Pani Jolanta Stasiak – I Wicemistrz Ortografii Gminy Krzęcin

   Pan Jakub Szylak – II Wicemistrz Ortografii Gminy Krzęcin.

   Tradycyjnie rozlosowano nagrodę dla uczestnika dyktanda. Tu szczęście uśmiechnęło się do pani Honoraty Konieczki, a nagrodę wylosowała pani dyrektor Honorata Kłosek.

   Nagrody wręczał Wójt Gminy Krzęcin pan Bogdan Wojciech Brzustowicz, który objął dyktando honorowym patronatem, a jednocześnie był sponsorem ortograficznych potyczek, za co w imieniu uczestników serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy także w stronę kolejnych sponsorów dyktanda, czyli Przewodniczącej GKRPA, pani Kazimiery Prokopiak oraz Prezesa firmy 2x3 z siedzibą w Krzęcinie, pani Anny Kuzynin.

   Wszystkim nagrodzonym jak i uczestnikom dyktanda serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w wydarzeniu.

  • REGULAMIN KRZĘCIŃSKIEGO DYKTANDA DLA DOROSŁYCH


  • KRZĘCIŃSKIE DYKTANDO ONLINE

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Regulamin wkrótce

  • Konsultacje ósmoklasistów

   Plan konsutacji w załączniku

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć