• Realizacja projektu „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”

    

   Proces rekrutacji

       W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 uczniowie Szkoły Podstawowej
   w Krzęcinie rozpoczęli udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach kontynuacji projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

           W ramach przedsięwzięcia uczennice i uczniowie zostali objęci trzynastoma formami wsparcia, wśród których wyodrębnić można zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, językowe kółka zainteresowań, naukę programowania oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas VIII.

             Udział w zajęciach poprzedził proces rekrutacji, którego efekty przedstawia poniższa fotorelacja. Każdy uczestnik projektu, w dniu organizacji określonego typu zajęć, otrzymuje ciepły posiłek oraz bezpłatny odwóz do miejsca zamieszkania. Niebawem uczestnicy otrzymają także pomoce dydaktyczne służące ułatwieniu realizacji poszczególnych zadań. Artykuł z przebiegu działań i prezentacja pomocy dydaktycznych już wkrótce J

  • Uwaga rodzice i uczniowie!!

  • "Strach ma wielkie oczy"

    

   Dnia 9 października  2019 roku uczniowie naszej szkoły z klas I-V , mieli ogromną frajdę oglądając spektakl teatralny pt.: "Strach ma wielkie oczy", grupy T z Torunia.  W przedstawieniu pełnym humoru, pośród salw śmiechu i oklasków,  poruszony został bardzo ważny problem- agresja i przemoc. Zjawiska te niestety,  są bardzo powszechne wśród ludzi  w każdym wieku. 

   Aktorzy- przesympatyczna para, wprowadzili dzieci w świat owadów, w którym Piegowata i Żądełko byli prześladowani przez Karalucha Ohydka. Poprzez świetne dialogi, wśród  wesołej muzyki , przedstawili w jaki sposób radzić sobie w sytuacji zagrożenia. Jedną z rad było to, że trzeba przerwać milczenie i zwrócić się o pomoc np. do nauczycieli, którzy wiedzą jak wyjść z opresji. Dla wszystkich widzów- tych dużych i małych ( nauczycielki porwane w rytm muzyki, dzieciaki z uśmiechami na całą buzię) te 45 minut było świetną zabawą z pouczającym morałem.

    

   Bardzo dziękuję Pani Kazi Prokopiak, za wsparcie finansowe w realizacji moich inicjatywJ

   pedagog Alina Apanasowicz

  • „Pozytywne cechy i emocje wśród nas”

   Dnia 08.10.2019r. uczniowie klasy VI B obchodzili klasowy Dzień Chłopaka. Dziewczęta wraz z wychowawczynią p. Natalią Rynkiewicz przygotowały niespodzianki dla każdego chłopca z klasy. Hasło przewodnie przedsięwzięcia to „Pozytywne cechy i emocje wśród nas”. Zadaniem uczniów było rozpoznanie i nazwanie swoich pozytywnych cechy, które
   w codziennym zachowaniu zauważają dziewczęta. Praktyczne i estetyczne upominki zawierające artykuły szkolne ozdobiły ręcznie wykonane emotikonki. Nie była to jedyna atrakcja wspólnego spotkania. W drugiej części zajęć wychowankowie klasy – Nikola Nowak i Paweł Dzikowski –  będący wzorowymi przedstawicielami harcerstwa, opowiedzieli
   o przygodach, zwyczajach i obowiązkach związanych z przynależnością do drużyny harcerskiej Ad Astra. Podczas dyskusji Paweł omówił m. in. tradycję związaną z obchodami Dnia Mundurowego, a Nikola przybliżyła historię drużynowej maskotki Kasjopei. Dziękujemy za prezentacje pasji i zainteresowań!

  • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

   Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - Obrazek 14 października 2019 r. w naszej szkole odbył się  Dziewiąty Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to  akcja edukacyjna, której celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Zachęca  ona do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Nauczyciele matematyki: Hanna Andriaszkiewicz, Marta Przybylak, Elżbieta Szczepaniak – Szypuła, Ryszard Wyka oraz wychowawczyni klasy III -Małgorzata Góźdź włączyli się w obchody tego dnia, a dzięki temu  lekcje matematyki  wyglądały inaczej niż zwykle.

   „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była  podczas krótkich egzaminów, a  rolę egzaminatorów pełnili  uczniowie. Zaopatrzeni  w losy sprawdzali stopień opanowania tabliczki mnożenia  wśród  rówieśników  oraz dorosłych. Po przeprowadzonych egzaminach uczniowie pracowali w grupach, rozwiązując łamigłówki matematyczne. Wiele emocji   wywołały egzaminy przeprowadzone wśród przechodniów spotkanych na ulicach Krzęcina oraz pracowników różnych instytucji między innymi: Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego- oddział w Krzęcinie i  tutejszego Urzędu Gminy.  Nasz  Patrol egzaminacyjny, czyli: Zuzanna Kucharczyk, Amelia Michta i Ewa Przybylak (uczennice klasy ósmej), pod opieką p. Marty Przybylak, sprawdzał poprawność udzielanych odpowiedzi i wręczał pamiątkowe  certyfikaty.

   Dziękujemy  wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział we wspólnej zabawie.

   Marta  Przybylak

  • Projekt „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń”

   Uprzejmie informujemy, że realizacja IV semestru zajęć zorganizowanych
    w ramach projektu unijnego „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” rozpoczyna się od dnia 07.10.2019r.

  • Uwaga rodzice!!!

   Dzieci oddziałów przedszkolnych (3 i 4-latki) z miejscowości Chłopowo, Żeńsko, Mielęcin i Przybysław dowożone i odwożone we własnych zakresie przez rodziców do odwołania. .

  • Wizyta w Niemczech w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2019

    

    

                   Dnia 30.09.2019r. uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej w Krzęcinie wzięli udział w wyjeździe zagranicznym na Tropical Islands. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2019. Głównym celem wyjazdu było pogłębianie świadomości kulturowej oraz językowej, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w wybranym języku obcym nowożytnym oraz dbałość o sprawność
   i kulturę fizyczną. W trakcie wyjazdu uczniowie poznawali wybrane typy roślin i zwierząt krajów egzotycznych, a także podziwiali elementy architektury charakterystyczne dla danego obszaru świata. Jednym z punktów wyjazdu była również integracja społeczności naszej szkoły z wychowankami Szkoły Podstawowej w Zamęcine znajdującej się na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

                  Wspólną podróż urozmaicił udział wszystkich uczestników w konkursach językowych. Oprócz pytań, zadań i zagadek, uczniowie ułożyli rymowanki tematyczne związane z wyjazdem oraz wzięli udział w konkursie rozpoznawania flag europejskich.

    

   Oto nagrodzone prace konkursowe:

    

   1. Na Tropical Island jedziemy,

   świetną zabawę  tego mieć będziemy!

   Autorki: Anita Szydełko kl. VII, Alicja Michta kl. VI B

    

   1. Na górze zjeżdzalnie,

   Na dole woda,

   A my się ślizgamy,

   Bo czasu szkoda!

   Autorki: Marta Grudzińska kl. V, Natalia Zakrzewska kl. V

    

   1. Dzisiaj bardzo wcześnie wstałam

   i na basen pojechałam.

   Tam nie tylko pływaliśmy,

   Ale też zagadki rozwiązywaliśmy!

   Autorki: Laura Korpowska kl. IV i Sandra Suszek kl. IV

    

    

   Gratulujemy!!!

    

              Jednym z zadań priorytetowych było formułowanie zasad bezpieczeństwa wdrażanych
   w trakcie wyjazdów pozaszkolnych. Inicjatorami przedsięwzięcia byli członkowie Zespołu Języków Obcych: p. Natalia Rynkiewicz, p. Artur Szulc i p. Anna Rejek.

   Głównym organizatorem wyjazdu był p. Artur Szulc – nauczyciel języka niemieckiego. Opiekunami zaś: p. Alina Apanasowicz, p.Hanna Andriaszkiewicz, p. Barbara Tuka, p. Paweł Sadkowski, p. Artur Szulc, p.Anna Rejek, p.Natalia Rynkiewicz oraz p. Joanna Jandy.

    

    

   Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!!!

    

  • PROJEKT „E-OBYWATEL NOWE UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE”

   Osoby, które chcą pogłębić swoje umiejętności w :

   1. Obsługa komputera i Internetu e-integracja osób dotychczas niekorzystających z Internetu oraz komputera

   2. E-usługi publiczne ­ - nauka korzystania z elektronicznych usług publicznych (o zasięgu krajowym i lokalnym)

   3. Edukacja: uczę się przez Internet

   4. Finanse: zarządzam swoimi finansami, kupuję taniej

   5. Odpoczynek i hobby: zapełniam wolny czas i rozwijam swoje hobby

   6. Praca i rozwój zawodowy: znajduję pracę i podnoszę kwalifikacje zawodowe

   7. Relacje z bliskimi: utrzymuję stosunki towarzyskie

   8. Sprawy codzienne i zaangażowanie obywatelskie: załatwiam sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, robię zakupy online, planuję przejazdy i podróże, zdobywam wiedzę
   o gminie, kraju, świecie

   9. Zdrowie: korzystam z systemu opieki zdrowotnej,  uzyskuję informacje i samopomoc zdrowotną

   zapraszamy na darmowe szkolenia. Zapisy pod numerem telefonu 663756363

    

  • Rekrutacja uzupełniająca IV semestr

  • Projekt „Nowoczesna Szkoła—kompetentny Uczeń” - IV semestr

  • 11.09.2019

   Moduł Realizacja projektu został zmodyfikowany

  • 02.09.2019

   Moduł Realizacja projektu został zmodyfikowany

  • SPRAWOZDANIE Z „WIECZORU DOBREJ ZABAWY” REALIZOWANEGO W RAMACH II CZĘŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ PN. „FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI”

    

    

   KLASA REALIZUJĄCA: V B

   TERMIN REALIZACJI: 14.06.2019r., godzina 16:00

   MIEJSCE REALIZACJI: Szkoła Podstawowa w Krzęcinie

   CZAS TRWANIA: 4 godziny

      

   OPIS DZIAŁAŃ

              Wieczór Dobrej Zabawy był podsumowaniem realizowanego przez 10 tygodni programu dotyczącego profilaktyki antyalkoholowej pt. „Fantastyczne Możliwości”. Gospodarzami wieczoru byli  uczniowie i uczennice klasy V B wraz z wychowawczynią –
   p. Natalią Rynkiewicz.

           Realizacja Programu Fantastyczne Możliwości na lekcjach wychowawczych to wspaniały sposób na wspólne spędzanie czasu. Nauka przez zabawę pozwoliła na wgłębienie się przez uczniów w problematykę alkoholową oraz kształtowanie postaw i zachowań przeciwstawiających się złym wpływom. Program „Fantastyczne Możliwości” jest kontynuacją Programu „Domowych Detektywów”. Tak jak pierwsza część realizowana przez uczniów w klasie IV,  tak i druga skoncentrowana jest na problematyce picia alkoholu. Opiera się na przekonaniu, że normą jest stan, w którym młodzież szkolna nie pije alkoholu. Głównymi celami są:

   • opóźnianie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol;
   • zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już go próbowali;
   • ograniczenie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież.

    

            Wśród realizowanych treści znalazły się także dyskusje i zadania związane z wpływami społecznymi, treściami proalkoholowymi propagowanymi przez środki masowego przekazu
    i reklamy oraz edukacja normatywna oznaczająca wzmacnianie norm przeciw piciu alkoholu. Podczas zajęć wychowawczych, biorąc pod uwagę wypowiedzi Basi, Dominiki, Jacka
   i Michała, omówiono potrzeby okresu dojrzewania.

          W trakcie spotkania zorganizowano wernisaż prac promujących profilaktykę antyalkoholową. Zaprezentowano także plakaty tematyczne dotyczące reklamy produktów alkoholowych oraz negatywnych wpływów innych ludzi na ludzkie postępowanie, którym wychowankowie odpowiedzieli kategoryczne NIE!

          Następnie przedstawiono scenki tematyczne i omówiono preferowane sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną.

   Drugim etapem spotkania była organizacja zabaw integracyjnych  rodziców i dzieci, polegających na wykonaniu ankiety „Moje dziecko-rodzic”, wykorzystywaniu gier planszowych, wykonaniu nowych Kapsuł Czasu i porównaniu
   z zeszłorocznymi oraz przeprowadzeniu zabawy „Rebusy na rysunkach”.

          Wspólną zabawę zakończono podziękowaniami, wręczeniem nagród oraz dyplomów, poczęstunkiem i integracyjną dyskoteką szkolną w sali gimnastycznej.

  • Podsumowanie realizacji programu profilaktyki antyalkoholowej "Fantastyczne możliwości" przez klasę VB

   SPRAWOZDANIE Z „WIECZORU FANTASTYCZNYCH POMYSŁÓW” REALIZOWANEGO W RAMACH II CZĘŚCI PROGRAMU PROFILAKTYKI ANTYALKOHOLOWEJ
   PN. „FANTASTYCZNE MOŻLIWOŚCI”

    

   KLASA REALIZUJĄCA: V B

   TERMIN REALIZACJI: 07.03.2019r., godzina 16:00

   MIEJSCE REALIZACJI: Szkoła Podstawowa w Krzęcinie

   CZAS TRWANIA: 3 godziny

      

   OPIS DZIAŁAŃ

              Wieczór Fantastycznych Pomysłów poprzedził realizację programu dotyczącego profilaktyki antyalkoholowej pt. „Fantastyczne Możliwości”. Gospodarzami wieczoru byli  uczniowie i uczennice klasy V B wraz z wychowawczynią – p. Natalią Rynkiewicz.

           Program „Fantastyczne Możliwości” jest kontynuacją Programu Domowych Detektywów. Tak jak pierwsza część realizowana przez uczniów w klasie IV,  tak i druga skoncentrowana jest na problematyce picia alkoholu. Opiera się na przekonaniu, że normą jest stan, w którym młodzież szkolna nie pije alkoholu. Głównymi celami są:

   • opóźnianie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol;
   • zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już go próbowali;
   • ograniczenie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież.

    

            Wśród realizowanych treści znalazły się dyskusje i zadania integrujące rodzica
    z dzieckiem. Obecni goście zostali zapoznani z głównymi bohaterami programu: Basią, Dominiką, Jackiem i Michałem.

          W trakcie spotkania zorganizowano wernisaż prac, który zapoczątkował zabawy:

    

   • Zgadnij kto to?
   • Szaleńczy labirynt.
   • Kropka w kropkę.

         

             Drugim etapem spotkania była organizacja zabaw integracyjnych  rodziców i dzieci, polegających wykorzystywaniu gier planszowych i wspólnych rozmowach tematycznych.

          Zabawę zakończono rozdaniem Zeszytu Pierwszego zawierającego zadania do wykonania w domu, podziękowaniami i poczęstunkiem.

  • DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

   Miło nam poinformować Was, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie odbędzie się 2 września 2019r. o godzinie 900 na boisku szkolnym.
   Godziny dowozów a odwozy po spotkaniach z wychowawcami klas według kolejności przywozów. 

  • Aktualizacja danych

   Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
  • Konferencje metodyczne

   Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji (26–30 sierpnia).

   Konferencjom, jak co roku, będą towarzyszyły wystawy wydawnictw edukacyjnych. Terminy spotkań dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów i typów szkół zostały zamieszczone na załączonym plakacie.

   Harmonogram sierpniowych konferencji metodycznych dla nauczycieli 2019

   (Uwaga: termin konferencji dla nauczycieli biologii został zmieniony z 28 na 27 sierpnia)

   Wszystkie konferencje, z wyjątkiem konferencji dla nauczycieli języków obcych, odbędą się w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przy ulicy Gen. J. Sowińskiego 68.

   Szczegółowe programy konferencji zostaną zamieszczone na stronie www.zcdn.edu.pl.

  • „Atomowi Naukowcy”

   Dnia 10.06.2019r. uczennice i uczniowie naszej szkoły wzięli udział w pokazie fizyczno-chemicznym pn. „Atomowi Naukowcy”. W trakcie spotkania wychowankowie mieli okazje podziwiać efekty pracy instruktora, który podzielił się swoją wiedzą poprzez prezentację wybranych doświadczeń naukowych. Dzieci nie tylko obserwowały prezentowane działania, ale także aktywnie uczestniczyły w ich przebiegu. Wśród atrakcji znalazły się między innymi: wywoływanie interakcji chemicznych prowadzących do powstania piany, zastosowanie helu
   i prezentowanie jego wpływu na ludzki głos, czy też wykorzystanie ciekłego azotu
   w odniesieniu do produktów codziennego użytku. Pokaz wywołał wiele pozytywnych emocji. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie! J

  • „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

   „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” - podsumowanie programu

           W naszej szkole w II semestrze był  realizowany  Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychotropowych w tym nowych narkotyków „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

         Celem programu jest zapobieganie używania  tzw. „nowych narkotyków” (dopalaczy, środków zastępczych), alkoholu i leków oraz występowaniu innych zachowań problemowych u młodzieży.

   Do udziału w programie wytypowano obecne klasy VII.  Na lekcjach wychowawczych prowadzonych przez pedagoga i wychowawców były poruszane tematy  dotyczące problemów dorastania oraz słabych i mocnych stronach uczniów. Ponadto odbyło się spotkanie z  Panią Mirosławą Meksułą z PSSE w Choszcznie, która przedstawiła problematykę związaną ze zdrowiem, oraz uzależnieniami. Nasi uczniowie mieli możliwość  w sposób praktyczny, spojrzenia na świat poprzez  narkogogle oraz alkogogle. 

      W poniedziałek ( tj.10.06.2019 r.) dowiedział nas funkcjonariusz Powiatowej Komendy Policji w Choszcznie, Pan Jakub Pialik. .  Omówiona została problematyka związana ze skutkami zdrowotnymi zażywania środków psychoaktywnych lub psychotropowych oraz  poruszona została kwestia odpowiedzialności ponoszonej przez młodzież.


         Głównym celem tych zajęć było kształtowanie u uczniów umiejętności podejmowania krytycznych, samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji odnośnie własnego zdrowia (w pewnych sytuacjach również i innych osób).  Myślę , że program ten uświadomił naszym uczniom zagrożenia i konsekwencje używania różnego rodzaju środków- dobra powtórka przez wakacjamiJ

    

   Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę.

   Alina Apanasowicz

    

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć