Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Wykaz podręczników w roku szkolnym 2020/2021 Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2020/2021 Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 10 kwietnia 2020 r. RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2020/2021 REGULAMINY Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019 WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY I I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH Zarządzenie Nr 15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z dnia 29 maja 2020 r. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

  Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie

  Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie

  Część Zespołu

  Klasa/ oddział

  kupuje  szkoła i wypożycza zakupione podręczniki

  wypożycza szkoła

  kupują    rodzice

  Odziały Przedszkolne

  (wykaz  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej)

  3-6 latki

  ----

  ------

  Pakiety dla przedszkolaków zakupują rodzice                                (wg.  informacji  danego wychowawcy,  i n-la religii).

  Klasy 1-3

  Klasa 1

  Podręczniki i obudowa do edukacji wczesnoszkolnej                        i  j. angielski , informatyka

  --------------------

  religia

  Klasa 2

  zeszyty  ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej                              i  j. angielskiego

  Podręczniki  do edukacji wczesnoszkolnej                           i    j. angielskiego

  religia                              informatyka(po ustaleniu z nauczycielem we wrześniu)

  Klasa 3

  zeszyty  ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej                              i  j. angielskiego

  Podręczniki  do edukacji wczesnoszkolnej                           i    j. angielskiego

  religia

  informatyka (po ustaleniu z nauczycielem we wrześniu)

   

   

   

   

  Klasy 4-8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Klasy 4-8

  Klasa 4

   

  wszystkie podręczniki    

    i zeszyty ćwiczeń

   (do 4 przedmiotów: j. polski-cz.1, matematyka, j. angielski, historia)

   

  ---------------------------

  j. polski – ćwiczenia cz.2.

  przyroda – ćwiczenia

  religia

  Klasa 5

  zeszyty ćwiczeń

   (do 4 przedmiotów:  j. polski-cz.1, matematyka, historia, j. angielski )

  wszystkie podręczniki 

  j. polski – ćwiczenia cz.2. 

  biologia – ćwiczenia

  geografia – ćwiczenia

  religia

  Klasa 6

  zeszyty ćwiczeń

  ( do 4 przedmiotów :j. angielski, matematyka- cz.1, geografia,biologia)

  wszystkie podręczniki

  j. niemiecki – podręcznik i ćwiczenia( inf. u n-la)

  matematyka – ćwiczenia cz.2

  historia – ćwiczenia

  religia

   

  Klasa 7

  wszystkie podręczniki    

    i zeszyty ćwiczeń

  (do 4 przedmiotów: j. polski- cz.1,  matematyka, j. angielski, fizyka)

  -----------------------

  j. niemiecki - ćwiczenia

  j. polski – ćwiczenia cz.2.

  historia – ćwiczenia

  biologia – ćwiczenia

  chemia – ćwiczenia

  geografia – ćwiczenia

  religia         

  Klasa 8

   zeszyty ćwiczeń                          (do 4 przedmiotów:  matematyka, j. angielski, chemia, historia )

  wszystkie podręczniki                    

   

  j. polski – ćwiczenia cz.2.

  biologia – ćwiczenia

  j. niemiecki – ćwiczenia

  fizyka – ćwiczenia

  geografia – ćwiczenia 

  religia


  Uwaga!

  • Wykaz  podręczników i ćwiczeń do kupienia przez rodziców jest dostępny w sekretariacie szkoły i  na stronie internetowej szkoły ( tytuły + wydawnictwo)
  • J. niemiecki –jest j. obowiązkowym w kl. 7 i 8 ; do klas młodszych –podręcznik i ćwiczenia kupują rodzice/opiekunowie.  Mogą odkupić od klas starszych – po uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu. 
  • Informacje, czy podręczniki do religii muszą być nowe czy, można odkupić od klasy rocznikowo wyższej u n-la religii.

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć