RODO Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego Informacja o zakupie podręczników na rok szkolny 2019/2019 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020 Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2020/2021 REGULAMINY Zasady rekrutacji do klasy pierwszej 2020/2021 Zarządzenie Nr 10/2019 i Zarządzenie Nr 11/2019

  RODO

  RODO

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   Informujemy, że w Szkole Podstawowej w Krzęcinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Dane kontaktowe:
  Dariusz Kusal
   e-mail:
  ochrona.danych@krzecin.pl

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Krzęcinie z siedzibą przy ul .Pogodna 4  w Krzęcinie,
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: ochrona.danych@krzecin.pl 
  • Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym,
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej w Krzęcinie,
  • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy,
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu,
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa,
  • Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem),
  • Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć