Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | PROCES REKRUTACJI | Rekrutacja uzupełniająca | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Informacja | Plan zajęć | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018 | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | Rekrutacja uzupełniajaca | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r.

  Realizacja projektu

  PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU

  Lekcje:

  1 -   8:00-8:45          

  2 -   8:50-9:35          

  3 -   9:40-10:25        

  4 - 10:30-11:15

  5 - 11:30-12:15               

  6 - 12:30-13:15

  7-   13:20-14:05

  8 -   14:25-15:10

  9 -   15:15-16:00      Plan od 07.03.2019r.                                      • Nr sali

  Lp.

  Rodzaj zajęć

  Prowadzący

  Dzień tygodnia

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  1.

  zajęcia wyrównawcze
  z języka polskiego dla klas IV

  mgr Barbara

  Biesiada

   

   

   

  6 – 7

  2

   

   

  2.

  zajęcia wyrównawcze
  z języka polskiego dla klas V

  mgr Barbara

  Tuka

  7 – 8         

  5          

            

   

   

   

   

  3.

  zajęcia wyrównawcze
  z języka polskiego dla klas VI

  mgr Iwona Grześkiewicz

  8 – 9

  19

   

   

   

   

   

  4.

  zajęcia wyrównawcze
  z języka angielskiego dla klas IV-V

  mgr Natalia

  Rynkiewicz

   

   

  6 – 7

  3

   

   

   

  5.

  zajęcia wyrównawcze
  z języka angielskiego dla klas VI

  mgr  Anna

  Rejek

   

   

   

  7 – 8

  7

   

   

  6.

  zajęcia wyrównawcze
  z matematyki dla klas IV

  mgr Alicja Cuber

  6 – 7

   12

   

   

   

   

  7.

  zajęcia wyrównawcze
  z matematyki dla klas V

  mgr Maria Załucka

   

              

                    

  6 – 7

  14        

   

   

  8.

  zajęcia wyrównawcze
  z matematyki dla klas VI

  mgr Marta

  Przybylak

   

   

   

   

   

   

   

  7 – 8

  14

  9.

  zajęcia wyrównawcze
  z historii dla klas IV-VI

  mgr  Małgorzata Góźdź

   

  8 – 9

  5

   

   

   

  10.

  zajęcia wyrównawcze
  z przyrody dla klas IV-VI

  mgr Iwona Grześkiewicz

   

   

   

   

  7 – 8

                       19

   

  11.

  zajęcia rozwijające
  z przyrody dla klas IV-VI

   

  mgr Małgorzata Matuszak/
  mgr Joanna Bednarczyk

   

   

   

  8 – 9

   

                      

                       19

   

  12.

  kółko zainteresowań
  z polskiego dla klas IV-V

  mgr Natalia

  Rynkiewicz

  7 –8   

  7

   

   

   

   

  13.

  kółko zainteresowań
  z języka polskiego dla klas VI

  mgr Barbara Biesiada

   

  7 – 8

  2

   

   

   

  14.

  kółko zainteresowań
  z języka angielskiego dla klas IV-V

  mgr Natalia Rynkiewicz

   

   

   

  7-8

  7

   

  15.

  kółko zainteresowań
  z języka angielskiego dla klas VI

  mgr Anna Rejek

  8 - 9

  3

   

   

   

   

  16.

  zajęcia rozwijające
  z matematyki dla klas IV

  mgr Alicja Cuber

   

   

   

   

  6 – 7

  12

  17.

  zajęcia rozwijające
  z matematyki dla klas V

  mgr Hanna Andriaszkiewicz

   

   

  7 – 8

  12

   

   

   

  18.

  zajęcia rozwijające
  z matematyki dla klas VI

  mgr Maria Załucka

   

   

   

   

  7 – 8

  11

  19.

  zajęcia dziennikarskie dla klas IV-VI

  mgr Barbara Biesiada

   

   

  7 – 8

  2

   

   

  20.

  zajęcia z nauki programowania dla klas
  IV-VI

  mgr Elżbieta

  Szczepaniak-Szypuła

   

  7 – 8

  13

   

   

   

  21.

  zajęcia wyrównawcze
  z j. polskiego dla klas VII

  mgr Barbara

  Tuka

   

   

   

  8 – 9

  6

   

   

  22.

  zajęcia wyrównawcze
  fizyki dla klas VII – III

   

  mgr Elżbieta Szczepaniak - Szypuła

  8 – 9

  17

   

   

   

   

  23.

  zajęcia wyrównawcze
  z języka polskiego dla klas

  VIII

  mgr Barbara

  Tuka

   

   

   

  8 – 9

  6

   

  24.

  zajęcia wyrównawcze
  z języka polskiego dla klas III

  mgr Barbara Biesiada

  8 - 9

                           2

   

   

   

                           

   

  25.

  zajęcia wyrównawcze
  z języka angielskiego dla klas VII- III

  mgr Anna Rejek

   

  8 – 9

  3

   

   

   

   

  26.

  zajęcia wyrównawcze
  z matematyki dla klas VII

  mgr Maria

  Załucka

   

   

   

   

   

  8 – 9

  11

   

  27.

  zajęcia wyrównawcze
  z matematyki dla klas VIII

  mgr Alicja

  Cuber

  8 – 9

  12

   

   

   

   

  28.

  zajęcia wyrównawcze
  z matematyki dla klas III

  mgr Marta

  Przybylak

   

   

   

  8 – 9

  14

   

   

   

   

   

  29.

  zajęcia wyrównawcze
  z historii dla klas VII-III

  mgr Małgorzata Matuszak/mgr Justyna Staszczyk

   

   

   

  8 – 9

   

   

                        5

   

   

  30.

  zajęcia rozwijające
  z biologii dla klas VII-III

  mgr Anna

  Komorowska

   

   

   

   

  8 – 9

  19

   

  31.

  kółko zainteresowań
  z języka polskiego dla klas VII-III

  mgr Barbara Tuka

   

   

   

   

  8 – 9

                         6

  32.

  kółko zainteresowań
  z języka angielskiego dla klas VII-III

  mgr Anna Rejek

   

   

   

  8 – 9

  3

   

   

  33.

  zajęcia rozwijające
  z matematyki dla klas VII-III

  mgr Maria Załucka

  8 – 9

  11

   

   

   

   

   

  34.

  zajęcia rozwijające
  z geografii dla klas VII-III

  mgr Małgorzata Matuszak

  8 – 9

  6

   

   

   

   

   

  35.

  zajęcia rozwijające
  z chemii dla klas VII-III

  mgr Anna

  Komorowska

   

  8 – 9

                       18

   

   

   

  36.

  zajęcia rozwijające
  z fizyki dla klas VII-III

  mgr Elżbieta

  Szczepaniak-Szypuła

   

   

   

   8 - 9

  17

   

  37.

  kółko zainteresowań
  z języka niemieckiego dla klas VII-III

  mgr Artur Szulc

   

   

   

  8 – 9

  11

   

   

  38.   

  doradztwo edukacyjno-zawodowe  dla klas VII - III

  mgr Alina Apanasowicz

  indywidualnie

  8

  indywidualnie

  8

  indywidualnie

  8

  indywidualnie

  8

  indywidualnie

  8

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć