Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami | Realizacja projektu – V SEMESTR Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 2/2019/2020 | Miejsce organizacji zajęć w V semestrze | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – V SEMESTR PROJEKTU | Organizacja V semestru zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | PODSUMOWANIE IV SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU | PROCES REKRUTACJI - IV SEMESTR | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" V semestr | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" IV semestr | PODSUMOWANIE III SEMESTRU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH  W RAMACH PROJEKTU | NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE | Szkolni dziennikarze działający w ramach projektu | Rekrutacja semestr 3 | ZAJĘCIA DZIENNIKARSKIE | REALIZACJA PROJEKTU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 | PODSUMOWANIE II SEMESTRU | PROCES REKRUTACJI | Rekrutacja uzupełniająca | Projekt "Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń" II semestr | Zakończenie realizacji projektu w II semestrze roku szkolnego 2017/2018 | "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Spotkanie informacyjne z Kadrą Pedagogiczną Nr 3/2017/2018 dotyczące realizacji projektu pt. "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" | Informacja | Plan zajęć | "Zasada równości szans i niedyskryminacji w trakcie realizacji projektów unijnych" | Spotkanie informacyjne Kadry Pedagogicznej Nr 1/2017/2018 | Przetarg na usługę cateringową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | Przetarg na usługę transportową dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń” | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2018/2019 | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – II SEMESTR PROJEKTU | PLAN ZAJĘĆ PROJEKTOWYCH – III SEMESTR PROJEKTU | Spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną Nr 1/2019/2020 | Rekrutacja uzupełniajaca | „Nowoczesna Szkoła – kompetentny Uczeń” plan IV semestr | Zebranie z rodzicami 16.09.2019r. | Realizacja projektu w IV semestrze  POMOCE DYDAKTYCZNE | REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

  Realizacja projektu

  Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami

  Spotkania informacyjne z rodzicami/prawnymi opiekunami

   

  Dnia 24.02.2020r. w Szkole Podstawowej w Krzęcinie odbyły się informacyjne zebrania
  z rodzicami, które dotyczyły realizacji projektu unijnego "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Podczas spotkań rodzice/prawni opiekunowie uczniów i uczennic klas I-VIII zostali zapoznani z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa we wspomnianym projekcie oraz otrzymali ulotki promujące i zachęcające do udziału w oferowanych formach pomocy. 

   

  Krzęcin, 24.02.2020r.

   

  Porządek zebrania z rodzicami Nr 2/2019/2020 dotyczącego realizacji projektu
  "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń"

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

   

  1. Sporządzenie listy obecności.

  2. Wybór protokolanta.

  3. Przypomnienie postanowień ogólnych Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa
  w Projekcie "Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  4. Przedstawienie form oferowanego wsparcia w V semestrze:

  a) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla klas I,II,III;

  b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I,II,III;

  c) kółko zainteresowań z matematyki dla klas IV-VI;

  d) kółko zainteresowań z języka angielskiego dla klas IV-VI i VII-VIII;

  e) zajęcia rozwijające językowo-teatralne dla klas I-III;

  f) zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze dla klas I-III;

  g) zajęcia z nauki programowania dla klas I-II i III;

  h) zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klasy VIII.

   

  Termin zajęć: poniedziałek-piątek 5,6,7,8,9 godzina lekcyjna (wg ustalonego planu).

   

  5. Kryteria uczestnictwa.

   

  6. Zasady rekrutacji, przebieg procesu, omówienie obowiązującej dokumentacji dla uczestnika projektu .

   

  7. Zasady uczestnictwa w Projekcie - Prawa i obowiązki uczestników.

   

  8. Zasady monitoringu.

   

  9. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

   

  10. Regulamin posiłków.

   

  11. Regulamin odwozów.

   

  12. Rozdanie ulotek promocyjnych

   

  13. Dyskusja tematyczna.

   

  14. Podpisanie i złożenie protokołu wraz z dokumentacją fotograficzną.

   

   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzęcinie
   ul. Pogodna 4, 73-231 Krzęcin
  • sekretariat 95-765-51-48

   fax 95-765-51-48

  Galeria zdjęć